~ 2010. Augusztus 10.A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete

Selamat Jarin! Több megbeszélni valóval érkezünk hozzátok! Világotokat most egy sor napkitörés alakítja át, az által, hogy hozzátesz egy új határréteget a felső atmoszférához. Ezek az új részek arra lesznek felhasználva, hogy normális mértékben visszaállítsák az exoszférát, és az alsó atmoszférát is, ami ózonban növekedni látszik. Összegezve, egy kiterjedt átváltozás történik az alsó és felső atmoszféra határrétegeinek gázösszetételében. Ráadásul, helyreállítások történnek számos olyan területen, ahol az oxidálódott levegő és a nitrogénnel telítődött levegő keveredik. Hasonló változások történnek a Földanya köpönyegében is. Itt a hőmérséklet megemelkedik olyan helyeken, ahol a tektonikus lemezek találkoznak, és ez a hőmérsékletben való ugrás segít a vulkanikus jelenségek leredukálásában. Ahogy egyre több ilyen lemez készül berögzülni, a nagyobb földrengések valószínűsége növekedhet. Együtt dolgozunk a planetáris Elohimmal, hogy elkészítsük a Föld felszínét egy nagy átalakulásra, ami nagyon közeli.
..
Mivel ezen változások ideje gyorsan közelít, azt kértük, hogy Földi szövetségeseink gyorsítsák be a teljes napirendjük megnyilatkozását megelőző hátralévő lépéseket. Egyrészről, a jelenlegi társadalmatokat felzaklatja saját felépítésének alkalmatlansága, és az, hogy aláássák a sürgető társadalmi szükségleteket, amit az összeomló gazdaság tovább súlyosbít; másrészről, egy hatalmas rejtegetett bőség vár rátok, amit a sötétség és a Földi szövetségesek közötti konfliktus megoldatlansága tart vissza tőletek. A kormányok bolygótokon veszélyben vannak, és a polgáraik is szűkölködés és félelem közepette vannak. A jövő sivárnak látszik, a tény viszont az, hogy ennek az ellenkezője igaz! Figyeljük, ahogyan ez a hosszadalmas, fárasztó küzdelem erejét veszti, és figyeljük a sötétség megdöbbentő makacsságát. A múltban ezek a taktikák sok győzelmet szereztek, de most nem! Most a nemezisük közeleg! Meghökkentő számunkra, hogy milyen nehézkes kimozdítani őket a hatalomról. Földi szövetségeseink elég rugalmasak hozzá, hogy felülkerekedjenek ezen. A végső elemeket a sötétség törvényes eltávolításához, most hozzák össze egy különleges tárgyalássorozaton. Ezek a tárgyalások szolgáltatják a hivatalos dokumentumokat az új kormányzásba való törvényes és gyors átmenethez. Hatalmas mennyiségű részletet szolgáltat hozzá sok amerikai bíróság és számos nemzetközi bíróság is. Ennek a bolygónak a Szokásjogra való átállítása alapvető szempont a jelenlegi felállás szakadékának egy galaktikus társadalmi prototípusra való áthidalásához. Ez garantálja a személyes szuverenitást minden egyes egyén számára, és a védelmet az elidegeníthetetlen jogokba való bármilyen beavatkozás ellen, ami tovább erősíti ezt az alapigazságot. A szabadság és a megszabadulás fontos feltétele annak ami előttetek áll.
..
A jólét egy másik szempontja mindannak amiről az új kormányzás szól. Földi szövetségeseink biztosították azt az aranyat, ami garanciát vállal a globális jólét kifizetéséért; ráadásul ezek a raktárak olyan helyeken vannak elhelyezve, ahol a Földanyának szüksége van rájuk, hogy biztosítsa az ő saját jólétét. Ez a csendes forradalom nem csak a kormányzás alaptermészetének a megváltoztatásáról szól, hanem egy támogató környezettel is szolgál táguló tudatosságotok számára. Az első kapcsolatfelvétel végtére is a tudatosságról szól, ami teljes tudatosságot jelent. A mi feladatunk, a jelenlegi állapototokból eljuttatni titeket oda, ahol lennetek kell, és így felállítottuk az eszközöket, amik megteszik ezt. A Belső Földi Agarthaiak is készek támogatni minket ebben a csodálatos átalakításban. Amivel még foglalkoznunk kell, az a sötét mátrix, mely világotokat működteti. Ez az entitás szisztematikusan és igen óvatosan visszautasítja a mi létezésünket, és titokban azon dolgozik, hogy fegyvereket fejlesszen ki, amivel keresztbe tehet bármilyen földreszállásnak. Ez az összehangolt politika a felelős azért, hogy az összeesküvők megragadták a hatalmat az Anunnaki hirtelen átállása után, és így a hatalomról való kiűzésük létfontosságú. Tudjuk, hogy a sötétség által irányított média évtizedeket töltött azzal, hogy belétek sulykolja az "idegen megszállók" irracionális fogalmát.
..
Mi jóindulatúak vagyunk, és érthető módon nem kívánjuk, hogy másképpen szemléljetek minket. Azt kérjük Földi szövetségeseinktől, hogy fejezzék be célkitűzéseiket, és távolítsák el a sötétséget a felettetek való dominanciájukról. Akkor könnyedén tudunk eljárni a tömeges földreszállásokkal. Jelenleg növeljük a Földi szövetségeseink támogatását az által, hogy olyan dolgokat teszünk, melyek korábban nem voltak megengedve. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy megtörjük a normálisnak mondott protokollt, hogy kivitelezzük a Mennyország rendelkezéseit. Azért, hogy az első kapcsolatfelvétel felé haladtassunk titeket, Ő engedélyezte nekünk, hogy új rendelkezéseket használjunk, míg azok az ő korábbi rendeleteivel kötelékben haladnak. Az összekötő személyzetünk hivatalosan beépült a Földön és a Földben lévő olyan csoportokba, akiknek szándékában áll megszabadítani társadalmatokat azokból a megszorításokból, amit a sötétségnek a Földanyán lévő ügynökei róttak ki rátok.
..
A sötétségnek ez a periódusa kifut az ő istenileg előírt időkeretéből, és az összes rendelkezést amit a múltban ők hoztak, ezennel eltörlik. Ez az, amiért egy összetett hurok szűkül most a nyakuk körül. Egy csapóajtó formálódik alattuk, és kireteszelődik, amikor a Mennyország úgy parancsolja. Ez a hurok abból a gazdasági és pénzügyi rendszerből épül fel, ami összeroppan körülöttük. A különféle kulcsfontosságú egyének és vállalatok, melyek az ő sajátjaik, gyorsan a semmire redukálódnak. Ez megy most már egy éve, és csak nemrég kezdett el gyümölcsözni. Sok azelőtt rendkívül gazdag egyén azt fedezi fel, hogy titkos alapjaik gyorsan eltűnnek és az ilyen vagyoni veszteség igazán megijeszti azokat, akik korábban nem ismerték a félelmet. Ahogy a titkos adósságaik elkezdik befolyásolni nyilvános vagyonaikat, sokan a 2008 Szeptemberi sötét napok lehetséges visszatérését látják. Mi egy kiutat ajánlunk: a lemondást. És hogy tegyék lehetővé Földi szövetségeseinknek végrehajtani az új kormányzást és a globális jólétet. Egy másik nagy gond a sötét összeesküvők számára az a sok bírósági ügy, amit biztosan tömeges lemondásaik követnek. Ez hamarosan elérkezik annak a jogi eljárásnak köszönhetően, amit Földi szövetségeseink legyártottak az elmúlt öt évben. Ezek a bírósági ügyek megalapozzák az új rezsimek törvényességét, és a jelenleg hatalmon lévő rezsimek kirívó törvénytelenségét. Továbbá, a sötétek attól tartanak, hogy megmaradt vagyonaiktól megfosztják őket és családjaikat. Mindazonáltal az új kormányzás arról szól, hogy jólétet szolgáltat mindenki számára, és száműzi a jelenlegi szűkölködést. Ugyanígy bármely kirótt büntetés nem tarthat sokáig, és a kapcsolattartó tisztjeink tovább eszközölik ezt a pontot az összes találkozón, és kihangsúlyozzák, hogy a halálbüntetés nem játszik. Amit elterveztek, minden érintett lehető legjobb érdekeit szolgálja; hogy mindenki az ő Fénykamrájába jusson amilyen gyorsan csak lehet, és vissza a teljes tudatosságba! Ha hosszabb időt venne igénybe ez, akkor valószínű, hogy egy másik mennyei megoldásra jut.
..
A Galaktikus Föderáció egy a Mennyország által számunkra nyújtott időbeosztáson belüli tömeges földreszállás végrehajtására fokuszál. Ez az időbeosztás megmásíthatatlan, és isteni rendelkezés által lett elrendelve. Ezért kötjük magunkat a lehető legbarátságosabb első kapcsolatfelvételhez veletek. Megismételtük minden olyan kormánynak, mely nukleáris fegyverzetet birtokol, hogy a leszerelés alapvető fontosságú. Nukleáris opció nem létezik ott, ahol az első kapcsolatfelvételben érintettek, és ez ugyanígy vonatkozik bármilyen nukleáris kísérletre is. Egy különleges rendelkezés lehetővé tette a testetek, elmétek, és Szellemetek példátlan mértékű változásait, ami a ti teljes tudatosságba való visszatérésetek előkészítése érdekében történt. Ez az egyetlen dolog lett engedélyezve, mivel ez a ti valódi végzetetek! Ma megvitattuk a világotokon és akörül zajló fejleményeket. Az események a tetőpontjukra jutnak, és ez gondoskodik róla, hogy az első kapcsolatfelvétel közeli. A teljes tudatosságra való előkészítésetek terv szerint halad, és a nagy események pillanata közel van. Örvendezzünk, és boldogan számítsunk azok közelgő érkezésére! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

*

Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége

*

Földi Mennyország

~ 2010. Augusztus 3.A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete

Selamat Jarin! Több információval térünk vissza! Jelenleg, egyfajta "leülepedési" periódusban vagytok. A sötétség maradék hatalma elhalványul, és ennek eredményeként, birodalmatok egy átmeneti állapotban dagonyázik. Földi szövetségeseink még nem végeztek azzal az eljárással ami a sötét összeesküvők bukását hozza, de biztosak lehettek benne, hogy nem tudják leállítani azt ami most jó úton halad. Amint ezek a történelmi momentumok elérik céljukat, a bejelentések és a kézbesítések azonnal lefolynak. Ezzel összhangban, felhívtuk az összekötőink és a repülő személyzetünk tagjainak figyelmét, hogy közelről felügyeljék és segítsék ezt a stádiumot az előre eldöntött befejezéshez. A legénységünket is arra kérjük, hogy segítsék a Földanyát előkészíteni az ő transzformációjának következő fázisát, hogy visszaálljon egy korlátolt tudatosságból az ő 5-D-s tudatosságára, úgyhogy készüljetek további növekedésre a földrengések és vulkánkitörések terén. Két fő tektonikus lemeze már virtuálisan "lezáródott" módban van, amit több ilyen előkészítő intézkedés hamarosan követ. Az atmoszférátok is hasonló módon készülődik egy nagy megnövekedésre az oxigéntartalom tekintetében, ami szükséges az új öko-rendszeréhez. Az új öko-rendszeretek távol fog állni a jelenlegitől: a késő Permi és a korai Triászi időszak Nagy Kiszáradása során, a Föld öko-rendszere egy olyanról, ami végtelen hüllőt és kétéltűt támogatott, egy olyanra változott, amiben a dinoszauruszok emelkedtek dominanciára. A közelgő változás hasonló mértékű lesz, és a tudatosságról fog szólni.
..
A vadállatok képesekké válnak közvetlen kölcsönhatásba kerülni a Földanyával, mivel ez a helyet uralkodik a Belső Földön is. A légkör ki fog tisztulni, és az élet sokkal nagyobb kiterjedése fog kialakulni az erőszak kitakarításából eredően, ami a felszín átkonfigurálásával fog társulni. Az új birodalom új típusú fákat, növényeket, és állatokat fog magába foglalni, és a Földanya új, magasabb szintű színeket, hangokat, és illatokat fog kifejleszteni. Ezek a megemelkedett minőségek Szeretetet generálnak, és úgy vannak tervezve, hogy egy olyan környezetet teremtsenek, ami boldogságot nemz, és elegendő bőséget biztosít az egész flora, fauna, és a Lények számára, melyek ennek az új öko-rendszernek a lakói. Az új föld egy varázslatos hely! A Csendes-óceáni szigetlakók ősi mítoszai olyan helyként beszélnek Lemúriáról, ahol a leszedett gyümölcs gyorsan visszanő, és ahol az állatok és az emberek úgy írhatók le, hogy sokkal inkább a "szellemi", mintsem az olyan tisztán fizikai állapothoz tartoznak, ami jelenleg van. Végtelen meséket zengenek azok csodálatos tetteiről, akik ennek a furcsa és szépséges világnak a lakói voltak. Ismét ez lesz a Földanya jövője.
..
Ez egy kitűnően szépséges hely lesz, ahol a színek, illatok, és még a levegő "íze" is a Mennyországhoz lesz hasonlatos. Ugyanez lesz igaz a Belső Földre is. Eónokkal ezelőtt, ez a nagyszerű bolygó, a mélységes árnyék köpönyegét vette fel magára, hogy megkönnyítse egy olyan környezet létrehozását, ami a naprendszereteket körülvevő sötét birodalmakéhoz hasonlatos. Az események krónikáját le kellet játszani, ami most természetes végkifejletéhez érkezik, és amelyben korlátozott tudatosságba estetek az által, hogy lezártátok az RNS/DNS-etek legnagyobb részét. Ez a furcsa monda most megfordul, és a Földanya visszaállítja a ti természetes, az eséseteket megelőző állapototokat. Ez a jelenlegi birodalom egy furcsaság. Amikor körülnéztek a galaxisotokban és látjátok a csillagokat, porfelhőket, és más bámulatos jelenséget, azon a prizmán keresztül néztek, ami a ti részleges valóságotok. Ez "fest" mindent formákba, méretekbe, és minőségekbe, és ez építi fel a ti "valós-sággal" kapcsolatos definíciótokat. Igazából, a galaxis többszörös valóságokból áll, és ezek egy kölcsönös vonzásalapon működnek. A kulcsfogalom itt a "valóságok". A tudományotok úgy van meghatározva, hogy mi az ami "fizikai" a valóságotokban, és sok más valóság ebben a galaxisban a valóság hasonló stílusjegyeit birtokolja. Sok másik pedig nem, és ezek a "valóságok", és annak módja, ahogyan ők hatással vannak egy másikra, az teremti meg azoknak az anomáliáknak hatalmas sorát, amik elképesztik tudósaitokat. Ez annak alapjául szolgál, hogy tanulmányozzák, valójában mi is folyik a galaxisotokban. Ez az amiért a mi légi járműveink olyan furcsának tűnnek számotokra, mivel azok egy magasabb valóságból valók, és úgy vannak kialakítva, hogy könnyedén tudjanak haladni a valóságok között. A "valóság" egy egyszerű fogalomnak tűnik számotokra, de valójában igen bonyolult, véget nem érő definíciókkal rendelkezik. Minden egyes valóságkészlet olyan fogalmak egyedülálló sorozatából formálódik, amikkel mi napi szinten találkozunk.
..
Leírjuk ezeket a dolgokat nektek, hogy segítsen előkészíteni titeket a teljes tudatosságra. Ebben a nagyon különleges állapotban, képesek lesztek megtapasztalni ezt a számtalan valóságot egyidejűleg. Amit tennetek kell az az, hogy fokuszáltok valahova, ahol lennetek kell, és már suhantok is! Ott is vagytok azonnal, abba a különös valóságba merülve, amit választottatok. Ez az, ahogyan mi a hazai világunkból a ti naprendszeretekbe, és a ti szépséges Földanyátokra jutunk. Nekünk minden elérhető és megtehető. Ez a Teremtés finoman kibontakozik, és a mi feladatunk segíteni neki, hogy ezt olyan elegánsan és könnyedén tegye, amennyire csak lehetséges. Az első kapcsolatfelvétel része ennek a folyamatnak, és ami most kibontakozik, egy sor olyan esemény, mely gyorsan visszavezet titeket a teljes tudatosságba. Az, ahogyan a teljes tudatosságba való visszatérést végre kell hajtani, kockázatosan hangozhat a beavatatlanoknak. A sötétség kegyeltjei észrevették, hogy mi zajlik le bennetek, és különféle módszereket állítottak fel, hogy megakadályozzák, vagy legalábbis késleltessék ennek a tudatosságban való emelkedésnek a megtörténését. Mindez befuccsolt. Nekik is el kellett fogadniuk, hogy a globális népességetek leredukálására szolgáló, és a titeket való leigázási stratégiájuk elkezdett kimerülni. Vagyis, van egy isteni napirend, ami ennek a valóságnak a veszélyeit célozza meg, és ez némileg enyhítette ezeknek a sötét támadásoknak a következményeit. A hatalmuk nagyon lecsökkent, ahogy sok nemzet, magán szervezet, és erőteljes egyének, a Fény napirendje felé fordultak.
..
A Fénynek ez a növekvő támogatása, hamarosan nyilvánossá válik, és ez az, amikor az új valóság megnyilvánulása hagy sebességgel haladhat. A sötét összeesküvés látja mindezt, és egy varázslatos kiutat keres, de ez e dilemmája nem illan el, hanem valójában egyre csak növekszik. Ahogy bolygótok közelít egy kritikus tömeghez, azoknak a száma, akiknek elő kell idézni a nagy változásokat, óráról órára nő, ami azt jelenti, hogy Földi szövetségeseink titkos műveletei gyümölcsözni készülnek. A fő nyugati nemzetek alkotmányos törvénytelensége olyan botrányokat táplál, melyek átszivárognak Európán és Amerikán keresztül. Ezeknek a kormányoknak a természete olyan különleges érdekeket szolgál, melyek az évszázadokkal ezelőtt lefektetett alapelvekkel szembe szállnak. Az új kormányzás igazán a nép jólétének szenteli magát, ami rendkívül szükséges, és részét képezi Földi szövetségeseink elsöprő napirendjének is. Ezek az új kormányok elsődleges komponensei lesznek a galaktikus társadalomba vezető utazásotok következő fázisának.
..
Ahogy haladtok előre a galaktikus társadalom és a teljes tudatosság felé, egy olyan isteni végzetet teljesítetek be, amit az isteni terv adott nektek. Ez a terv a legtöbbeteket egy 13 évezredes karmikus ciklusba helyezte. A sötétség legmélyére kerültetek és vissza! Most a nagy kinyilatkoztatások határán álltok, és eljövünk, hogy osztozzunk veletek utazásotok végében. Tanácsadással és tudással érkezünk, és hogy visszaállítsuk azokat az emlékeket, amik teljesen tudatos polgárokká fognak tenni titeket ebben a galaxisban. Ebben a kapacitásban, arra kell használnotok csodálatos képességeiteket, hogy beteljesítsétek az állandó galaktikus békét, és hogy a fizikaiságon át terjesszétek a nagy Fényt, amit mindannyian hordoztok. Tiétek a feladat, hogy nagy örömet szórjatok szét a galaktikus embereken át! Ma folytattuk az információk megosztását azzal kapcsolatban, ami körülöttetek történik. A Földanyán mindenütt egy nagy Fény terjed. Ez a mennyei Fény a világ valódi Fénye! Leemel egy sötét terhet rólatok, és az öröm, és az örökkévaló jólét lesz most valóságotok! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

...

Tipp: Shirley MacLaine - Találd Meg Önmagad I-II. (film, vagy könyv formájában)
...
Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége
...

Földi Mennyország

~ 2010. Július 27. A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete

Selamat Balik! Eljövünk ismét! Nagy kavarodás ereszkedett valóságotokra! Folyamatban van az a turbulencia, melynek le kell tolnia a sötét összeesküvést hatalmi pozícióiból, és számos olyan megállapodást épp most iktatnak be, melyek véghez fogják vinni ezt a célt. Amerikában csoportok jönnek össze, olyan tervekkel és jogi dokumentumokkal felfegyverkezve, melyek a jelenlegi amerikai közigazgatás illegalitását demonstrálják és megmutatják egy új kormányzás beiktatásának ésszerű okát. Ezekkel a fejleményekkel egy időben, hasonló dolgok folynak sok más nemzetben is, amiket Földi szövetségeseink kiviteleztek. Emlékezzetek, hogy a rezsimváltással a jóléti alapjaitok kézbesítése érkezik. Több kormány most ellenszegül az US rezsimnek, és titokban színre visz egy próbatételt annak szabályai törvényességét illetően, és a különféle katonai és törvényvégrehajtási szervezetek is közel állnak hozzá, hogy aktívan becsatlakozzanak ebbe a küzdelembe. Röviden, olyan eseményeket látunk, amelyek végre-valahára mindezt nyilvánosságra hozhatják.
..
Világotok sötét fennhatóságának a gátját megdöntő végső lökés útban van! Időközben a Földanya folytatja ennek a valóságnak közelebb juttatását az ő változásának pillanatához. A fura időjárásminták erős tájfunokat, árvizeket, és zuhogó esőt hoznak Amerikának, Európának, Afrikának, és Óceániának, mely által figyelmeztetést ad azzal kapcsolatban, hogy az a világ, amit megismertetek, egy hatalmas változáshoz közeleg. Ez az a pont, ahol a Földanya 3-D-s birodalmatokat egy 5-D-re váltja. Nyilvánvalóan nem maradtok olyanok, mint amilyenek vagytok, és ez egy elsődleges alkotóeleme az első kapcsolatfelvétel okainak. Azok akik még mindig felettetek gyámkodnak, kitartanak azon tévhit mellett, hogy valahogy meg tudják akadályozni az elkerülhetetlent. Ez az ok egymagában elég ahhoz, hogy eltávolítsák a jelenlegi tisztviselőket a fanatikus akadályoztató viselkedésükkel együtt a hatalomról. Lesz sok teendő, amint ezen Anunnaki kegyeltek eltűnnek. A föld még mindig egy törékeny hely, ami öko-rendszerével együtt nagyon közel áll életképességének a végéhez. Ennek a károsodásnak a jóvátétele globális erőfeszítéseket igényel, egy sor, most még elnyomott technológia kibocsátása által. Aztán ott van a teljes UFO felfedés kérdése. Földi szövetségeseink értik a felfedés hogyan és mikéntjeit. Ez egy olyan opció, amit oly módon kell kivitelezni, hogy minden kétséget kizárva megmutassa, hogy mi jóindulatúak és a Fényből vagyunk.
..
Az évek során, túl sok frakció terjesztett egy olyan dogmát társadalmatokban, ami démonnak mond bárkit, aki nem e-Földről való. Továbbá a Belső Föld létezését is be kell mutatni a bolygó egy új, teljesen bevált geológiai modelljével együtt. Agartha emberei összeállították olyan közös közlemények sorozatát, melyek biztosan megoldják ezt az igényt. Ennek az információnak a célja az, hogy megkönnyítse világotoknak azon tény elfogadását, hogy nem vagytok egyedül, és hogy világotok elég különböző módon lett összerakva attól, mint amit eddig gondoltak róla. Amint ezek az új tények nyíltan bebizonyosodnak, a mi saját közleményeink következnek. Amire mi vágyunk, először is az, hogy segítsünk nektek rehabilitálni a Földanya felszíni világát. Aztán be kívánunk mutatni nektek bizonyos Fény-technológiás eszközöket, amik együtt a bolygón lévő sok most még elnyomott technológiával, képesek orvosolni azokat az ökológiai problémákat, amelyek pusztítják. Előre látjuk az átmeneti gondviselő rezsimeket, ahogy hidat képeznek egy új valósághoz. Az első cél ezen ideiglenes kormányok felállítása és üzemeltetése. Ezen mérhetetlen kormányzati és pénzügyi változások, a hatalmas sokk miatt időt igényelnek, hogy beépüljenek a kollektív pszichébe és "normálisként" fogadják el azokat. Ezt számtalan órányi televízió és rádió adás fogja véghezvinni, melyben kifejtenek mindent részletesen. Ezt követheti az UFO-álcázás felfedése. Ez egy kettős művelet, sok szemtanú beszámolójával kezdve, majd a most még zárolt UFO akták kibocsátásával, melyek egy kronológiával fognak szolgálni a II. Világháborútól. Ez vezet el a második részhez: a mi jótékony jelenlétünk tényéhez, és az első kapcsolatfelvételhez.
..
Még egyszer, a mi Agarthai szövetségeseink összeállítottak egy kitűnő szemléltetést erre, és összekötőink és Földi szövetségeseink teljesen rajta vannak a terven. Ennek az eljárásnak a végén, elkezdhetjük nyílt híradásunkat egy sor olyan témát illetően, amelyek megbeszélést igényelnek, még mielőtt az aktuális tömeges földreszállás megtörténik. A legfontosabb téma természetesen a teljes tudatosság. Megfelelő módon kell szóba hoznunk ezt az ügyet veletek. Generációkon át korlátozott tudatosságban éltetek, amit soha sem kérdőjeleztetek meg. Az Anunnaki manipulált titeket bele abba, hogy isteni módon lettetek ilyennek teremtve, míg az igazság épp ennek az ellentéte; valójában a jelenlegi "te", csak egy külső rétege annak, aki igazából vagy. Annak tényét, hogy miképpen értétek el ezt, készségesen be kell mutatni elegendő megcáfolhatatlan bizonyítékkal együtt, hogy lehetővé váljon a Te valóságod elfogadása. Valójában a tudósaitok az utolsó néhány évtizedben erre célozgattak. A rendkívüli képességekkel rendelkező gyerekek általuk végzett tanulmányozása kövezi ki az utat a mi kinyilatkoztatásunkhoz.
..
Ti mind képesek vagytok olyan dolgokra, amikre ti csak egy pillantást vethettetek abban a néhány dokumentumfilmben, amik ezen tanulmányokon alapulnak. Ti valójában sokkal többek vagytok annál, amit ezek a programok és filmek lefestenek. Ti álruhában lévő teljesen tudatos Lények vagytok, akik teljesen elfelejtették azokat a bámulatos képességeket, amiket birtokolnak. A korlátozott tudatosságba süllyedésnek az egyik hatása, az összes tudás végső elvesztése arról, hogy kik és mik vagytok, vagy hogy honnan érkeztetek. A ti esetetekben, már 13 évezrede ebben az állapotban vagytok! Ez egy kisebb csoda, ami extra-különleges tanácsadást, frissítő kurzusokat, és szerető támogatást igényel, hogy képesek legyetek újra felállítani igazi Létezéseteket. Mi a ti űr és spirituális családotokként érkeztünk, és megfogadtuk, hogy visszajuttatunk a teljes isteni tudatosságba titeket. Mindez a Mennyországgal együtt folyik. Ezt a különleges bolygót és ezt a különleges naprendszert helyre kell állítani, és egy új csillagnemzetet kell alkotni. Ez a csillag-nemzet virágozni fog és a központjává válik sok jelentős konferenciának, amik a galaktikus békét állandósítani fogják és egységbe hozzák a sok ezer közeli galaxist.
..
A Földanya üdvözli a sorsát, és arra vágyik, hogy ti is magatokra öltsétek a tiéteket. A globális társadalmatok egy olyan ponton van, ahol egy új működőképes paradigmára van sürgősen szükség. A változás határideje már jóval lejárt a jelenlegi ipari modell számára, és egy új energiának és új társadalomnak kell megszületni, ha életben akartok maradni. Mint tudjátok, a tiétek nem normális evolúciós körülmény, és ezért a kérdés nem annyira az, hogy ti mit tesztek ezen a ponton, hanem az, hogy mi mit teszünk. Haladnunk kell azzal, hogy azon megoldás felé juttassunk titeket, ami magában foglalja a teljes tudatosságba való visszatéréseteket. Ezért közvetett módon beavatkoztunk társadalmatokba számos módon, az 1960-as évek elejétől fogva. A ti kultúrátok valójában gyorsan változik, de mindazonáltal nekünk ebben a pillanatban, fel kell gyorsítanunk ezt a folyamatot. A Földanya arra kér minket, hogy inkább előbb hajtsuk végre az első kapcsolatfelvételt, mint utóbb, és a Mennyország támogatja ezt a kérést. Úgyhogy egyértelmű felhatalmazásunk van rá, hogy a földreszállást olyan hamarosan elvégezzük, amennyire csak lehetséges. Tehát óriási nyomást gyakorolunk Földi szövetségeseinkre, hogy befejezzék feladataikat. A beágyazódott személyzetünk folyamatosan figyelemmel követi a fejleményeket a különböző kormányokban, a sötét összeesküvésben, és köztetek. Az a szándékunk, hogy nagyon hamarosan néhány drámai változás történjen, és aztán hamarosan leszálljunk. Így ezen valóság utolsó nyomainak vagytok szemtanúi. Ez elhalványul, gyorsan elhalványul! Az új, készen áll, hogy testet öltsön.
..
A változás készen áll, hogy kirobbanjon! Az a világ, amiben éltek, túl instabil ahhoz, hogy tovább maradjon, és a teljes összeomlása közeleg. Még a sötét összeesküvés erős mesterkedései sem tudják meggátolni azt, ami készül utolérni titeket! Ma megbeszéltük, hogy mi történik világotokon. A Földanya és a Mennyország komolyan úgy rendelkezik, hogy ennek a valóságnak vége, és itt az idő ezen világ számára, hogy egy 5-D-s integrált egésszé alakuljon. A belső és a külső világok végül újra egyesülnek! S mindez készen áll a kirobbanásra! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)
Tipp: Shirley McLaine - Találd Meg Önmagad I-II. (film, vagy könyv formájában) Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége
*
" Elérkezik az idő az első kapcsolatfelvétel számára! Tudjátok a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország örök Készlete és Határtalan Bősége valóban a tiétek! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Szíriusziul Örvendezz! és Legyetek Áldottak a Mennyei Szeretetben és Örömben!) "
*
Galaktikus Föderáció

*

Földi Mennyország